Talkoot

Seuralla on tarjolla talkootöitä satunnaisesti.

Näistä tiedoitetaan/ huoltajien halukkuutta talkoiluun tiedustellaan mikäli tarvetta ilmaantuu.

Mikäli yrityksellänne/ taloyhtiöllä tmv.on tarjota talkootöitä ottakaa yhteyttä;

johanna.kaunisto@fimnet.fi

Selvitetään löytyykö seurastamme tekijöitä tarvitsemaanne kohteeseen.